13.01.2017
Հունվարի 11-ին Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիան Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան հետ համատեղ կազմակերպել էր ժողովրդավարության հանձնաշողովի փոքր դրամաշնորների 2017 թվականի ծրագրին դիմելու շուրջ տեղեկատվական հանդիպում։
13.01.2017
Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիան և ՀԱՀ-ը 2016 թվականի դեկտեմբերի 10-ին համատեղ կազմակերպել էին Խաշկեերույթ ՀԱՀ և ԱՄՆ շրջանավարտների համար։
29.11.2016
Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիան և ԱՐՄԱԿԱԴ ընկերությունը սույն թվականի դեկտեմբերի 2-ին Կոնգրես հյուրանոցում կազմակերպում են աշխատանքի տոնավաճառ
21.11.2016
Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիան և ԱՐՄԱԿԱԴ ընկերությունը սույն թվականի դեկտեմբերի 2-ին կազմակերպում են աշխատանքի տոնավաճառ
էլ-հասցե:
Ծածկագիր: